FAQ: Brandverzekering

09/09/2014 | Je vais déménager et pendant les travaux de rénovation je loue encore mon ancienne maison. Est-ce que je dois souscrire deux assurances incendie?

Quand vous allez déménager/construire une maison, il y a souvent une période pendant laquelle vous occupez les deux bâtiments. Heureusement les compagnies d’assurances tiennent compte de cette situation qui arrive régulièrement. Votre assurance habitation est valable pour les deux bâtiments et pour leur immobilier pendant une période qui commence au moment où la nouvelle maison…

09/09/2014 | Je donne en location une maison à mes enfants. Qui doit souscrire l’assurance incendie?

Si vous disposez vous-même d’une police incendie pour la maison concernée, les assureurs appliqueront en principe automatiquement l’abandon de recours s’il  y a une parenté au premier degré. (Cela veut dire que la compagnie ne se retournera pas contre le locataire en cas d’un sinistre). Pour éviter tout problème en cas de dommage il est…

09/09/2014 | L’assurance incendie, est-elle obligatoire et quelles sont les exigences ?

L’assurance incendie, aussi connue sous le nom assurance d’habitation, est une assurance non-obligatoire. Ce n’est donc pas la loi qui vous impose de conclure une assurance incendie comme propriétaire ou locataire. Le fait que la plupart des belges a souscrit une telle assurance est plutôt une question de bon sens. Malgré son caractère non-obligatoire, le…

04/08/2014 | Ik ga verhuizen en tijdens het opknappen van de nieuwe woning huur ik ook nog mij oude verblijf. Moet ik dan twee brandverzekeringen nemen?

Wanneer u gaat verhuizen/bouwen is er meestal een periode waarin u tegelijk twee woningen “bezet”. Gelukkig houden de verzekeringsmaatschappijen rekening met die mogelijkheid die inderdaad maar al te vaak voorkomt. Uw woonverzekering geldt dan tegelijk voor de beide gebouwen en voor de gedekte inhoud op beide adressen gedurende een periode die begint waarop de nieuwe woning ter beschikking wordt gesteld….

04/08/2014 | Ik verhuur een pand aan mijn kinderen, wie moet dan een brandverzekering nemen?

Indien u zelf een brandpolis hebt voor het betreffende pand, dan passen de verzekeraars in principe automatisch een afstand van verhaal toe als er een verwantschap van de eerste graad bestaat (in het kort: dit betekent dat de maatschappij zich niet tegen de huurder zal keren ingeval van schade). Om bij een schadegeval toch geen problemen te…

11/07/2014 | Is de brandverzekering verplicht en waaraan moet ze voldoen ?

De brandverzekering, ook wel de woonverzekering genoemd, is geen verplichte verzekering. Het is dus niet “de Wet” die u oplegt om als eigenaar of huurder een brandverzekering af te sluiten. Dat zoveel Belgen er toch één hebben is dan ook enkel een kwestie van gezond verstand. Vreemd genoeg is, ondanks het niet verplicht karakter, de inhoud van de brandverzekering die men neemt, grotendeels…