Sparen

Pensioensparen

De verzekering Pensioensparen is een beleggingsformule met een aantal eigen bijzonderheden. Zo is het bedrag dat u in deze formule kan beleggen beperkt tot maximaal 950 € per jaar. Het interessante aan deze formule is dat ze een fiscaal voordeel biedt van minstens 30 %. Bovendien biedt de pensioenspaarverzekering u een gewaarborgd minimumrendement, gecombineerd met een winstdeelname op basis van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij. Er zijn meerdere formules mogelijk waarbij wij als makelaar voor u de meest geschikte polis uitzoeken. Voor een maximaal rendement is dus een persoonlijk onderhoud aangewezen.

Lange termijnsparen

Deze polis voorziet in een uitkering op de afgesproken einddatum indien de verzekerde in leven is, of in een uitkering bij het overlijden van de verzekerde. Dit product behoort tot een van de beste spaarvormen die er zijn door de combinatie van gewaarborgde opbrengst, winstdeelname en fiscale aftrekbaarheid. Net zoals bij overlijdensrisicoverzekeringen wordt er normaliter onmiddellijk bij overlijden uitgekeerd. De mogelijkheid bestaat ook de uitkering op een vaste termijn te laten geschieden door middel van een kapitaalverzekering bij leven en overlijden op een afgesproken datum.