News

12/09/2014 | Déclaration des engagements de pension financés en interne et des assurances dirigeants d’entreprise

Les dernières années, l’adoption de nouvelle législation et des lois programmes à modifié le deuxième pilier de pension que certaines entreprises ont autorisé pour leur dirigeants et collaborateurs. Il s’agit plus concrètement des engagements de pension financés en interne et des assurance dirigeant d’entreprise. Ces deux formes de constitution de pension, en extinction, doivent être déclarées au plus tard le 31 décembre 2014 auprès de la Banque de Données 2e Pilier de pension (www.db2p.be ).

12/09/2014 | Vos enfants se rendent à l’école à pied ou à vélo ? Quels conseils à leur donner ?

Lors de la rentrée scolaire, il y a toujours le risque d’accidents. Voici quelques conseils pour arriver en sécurité à l’école. Car chaque jour, de très nombreux enfants se rendent à l’école à pied ou à vélo. Mais à partir de quand un enfant est-il prêt à se déplacer seul dans la circulation ? Et comment lui apprendre à se rendre en sécurité à l’école ?
Jeunes de moins de 7 ans

05/09/2014 | L’Assurance Bicyclette en hausse !

Le 2 Septembre 2014, plusieurs journaux belges nous signalent que le nombre d’Assurances Bicyclette en Belgique a fait un sérieux bond en avant. Selon un producteur important de ce type d’assurance, le nombre des Assurances Bicyclette augmente chaque année de 20 %. La cause principale est la vente des vélos électriques, un type de bicyclette plus cher. Cette catégorie de cyclistes prend plus souvent une assurance contre le vol.

05/09/2014 | Fietsverzekering neemt hoge vlucht !

Op 2 september 2014 stond in veel kranten te lezen dat het aantal fietsverzekeringen in België een serieuze sprong maakt. Volgens een belangrijk producent van dergelijke verzekeringen stijgt het aantal fietsverzekeringen elk jaar met 20 %. Belangrijkste oorzaak is de verkoop van de duurdere elektrische fietsen. Deze categorie van fietsers neemt daar steeds vaker een verzekering tegen diefstal bij.

27/08/2014 | Wateroverlast ? Uw brandpolis kan misschien uw leed verzachten !

In de kranten van dinsdag 26 en woensdag 27 augustus 2014 kon u er niet naast kijken: Vlaanderen kreeg weer goed zijn deel van het regenweer en de laatste week van de vakantie belooft weer een zomer op zijn Belgisch. Of het nu de opwarming van de aarde is of een verhoogde zonnestraling, het blijft een feit dat waterellende heel wat schade kan aanrichten in uw woning. En dan is het maar goed dat u toch maar een brandverzekering genomen hebt. Want deze polis dekt al lang meer dan brandschade alleen.

18/08/2014 | Diefstal in de woning : ramen en deuren op slot is de boodschap !

In een bericht dat de Ombudsman van de Verzekeringen half augustus 2014 uitstuurde, wordt een pleidooi gevoerd om de waarborg diefstal in de brandverzekering duidelijker te maken. De meeste polissen voorzien inderdaad dat men de woning als een goed huisvader moet beheren en er daarbij voor zorgen dat personen met slechte bedoelingen het niet al te gemakkelijk krijgen. Maar wat dat betreft is er natuurlijk veel  ruimte voor discussie. De Ombudsman vraagt nu dat alle maatschappijen meer duidelijkheid scheppen en volgens Assuralia zal dat ongetwijfeld gebeuren.

12/08/2014 | Slecht weer stuurt Belgen massaal naar de zon. Maar denk aan je veiligheid !

Verschillende kranten en nieuwssites laten weten dat door het slechte weer de Belgen er massaal op uit trekken richting zon. En dat is wel vaker zo als de zon het in eigen land laat afweten. Wie nu nog snel iets boekt, vergeet dan vaak een aantal elementaire zaken. Zo is het een vaststaand feit dat men op reis vaker te kampen krijgt met ongevallen en motorpech. En dat is niet zo onlogisch.

08/08/2014 | Reisbijstand scheert hoge toppen !

Verschillende kranten en nieuwssites publiceerden artikels over het aantal ongevallen tijdens de eerste maand van de zomervakantie. Uitzonderlijk veel Belgen kregen in juli 2014 te maken met ongevallen op reis. Maar ook bij technische interventies bleek er een opvallende stijging. 
Bij één bepaalde operator steeg het aantal tussenkomsten met 21 % en in één op de tien gevallen ging het om een verkeersongeval. De medische dossiers stegen zelfs met 29 % maar ook dat was grotendeels te wijten aan ongevallen in het verkeer met medische letsels als gevolg.

05/08/2014 | Aangifte intern gefinancierde pensioentoezeggingen en bedrijfsleidersverzekeringen

Het voorbije decennium werd via wetgeving en een aantal programmawetten flink wat gesleuteld aan de 2de pijler pensioenen die sommige bedrijven aan bedrijfsleiders en sommige personeelsleden toekenden. Wat dat betreft verstrijkt er eind dit jaar een deadline voor de aangifte van gefinancierde pensioentoezeggingen en bedrijfsleidersverzekeringen. Tegen eind 2014 moeten deze types van 2de pijler pensioenen geregistreerd worden in de databank voor 2e pijler pensioenen (www.db2p.be).

28/07/2014 | Nieuwe golf van stormen teistert ons land !

Onweer, storm en hagel zorgden voor heel wat schade tijdens het voorbije weekend. Wanneer komt uw verzekering nu precies tussen en wat moet je nu precies doen wanneer je schade hebt?
Goed nieuws! Schade voor natuurrampen (stormschade, overstroming,..) wordt sinds maart 2007 automatisch gedekt door de brandverzekering eenvoudige risico’s (gezinswoningen en kleinhandel). Wanneer en wat er precies moet gebeuren kunt u hieronder lezen: