Tips: Rechtsbijstand

20/01/2015 | Hoe en wanneer kan ik beroep doen op mijn verzekering Rechtsbijstand?

Zodra u in een geschil betrokken bent, dient u uw verzekeraar daarvan op de hoogte te brengen. Die zal eerst trachten te zoeken naar een buitengerechtelijke oplossing zodat uw juridisch probleem opgelost is. Mocht een gerechtelijke procedure nodig blijken, dan zal uw verzekering instaan voor de gerechtskosten, de expertisekosten en de honoraria van de advocaat….

12/09/2014 | L’assurance protection juridique : votre soutien lors d’un litige.

L’accès au droit et à la justice n’est pas aisé, non seulement parce qu’une procédure judiciaire est complexe et longue, mais aussi parce que son coût est élevé (avocat, expert, huissier, frais de justice,…) et son issue incertaine. Vous êtes dans votre droit et vous envisagez pourtant de baisser les bras par crainte du coût…