BA uitbating

Deze polis dekt de schade die u en eventuele andere zaakvoerders, vennoten, werknemers veroorzaken tijdens de uitoefening van de dagdagelijkse activiteiten. Wat de polis BA Gezin doet voor uw familie, betekent de BA Uitbating voor uw zaak en werknemers. Schade bij contractuele activiteiten is evenwel niet gedekt.

Mogelijke dekkingen: vergoeding van schade aan derden tijdens de uitvoering van werken, vergoeding bij schade na levering of vergoeding voor schade vastgesteld bij aan u toevertrouwde goederen (bijvoorbeeld een TV die u moet herstellen).